Ergoterapist Eda KURTULDU

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, temel olarak epilepsi, otizm, hiperaktivite gibi hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan danışan merkezli bir alandır.

İlk olarak hedef kişinin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal yaşama katılımının sağlanmasıdır.

Bu kapsamda zihinsel, fiziksel, sosyal, çevresel, duygusal alanda zorluk yaşayan ve özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde sorunları olan kimselere uygulanmaktadır. Ergoterapi her yaştan kişiye uygulanabilmektedir.

Sadece fiziksel rahatsızlıklar için değil aynız amanda toplum tarafından farklı nedenler ile dışlanmış kimselerin topluma kazandırılması için de ergoterapi kullanılmaktadır.

Ergoterapist Ne İş Yapar?

Ergoterapistler, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları, kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, aktiviteyi veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleme üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar;

Kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği olan rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmeleri,

Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak engelli kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmaları,

Dezavantajlı bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olacak, Avrupa Iş Kazandırma Stratejilerinin uygulanmasına yönelik girişimler,

Dezavantajlı gruplar, engelliler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, yaşlılar ve şiddet gören kadınların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamaya yönelik uygulamalar,

Anlamlı ve amaçlı, fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejileri geliştirme,

Ergoterapistler, bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışmalar yürütmektedir.