Çalışılan Tanı Gurupları & Çalışma Alanları

Çalışılan Tanı Gurupları
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ergoterapistler:
• Zaman yönetimini geliştirilmesi
• Dikkat ve aktivite süresinin artması
• Çalışma belleği
• Sosyal beceriler
• Duyu bütünleme
• ……..üzerine çalışabilirler.
Otizm spektrum bozukluğunda ergoterapistler:
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Günlük yaşam aktiviteleri için gerekli motor beceriler
• Dikkat ve aktivite süresinin artması
• Duyu bütünleme
• Etkileşim
• Motor planlama
• Esneklik
• ……..üzerine çalışabilirler.
Uyaran eksikliğinde ergoterapistler:
• Duyu bütünleme
• Etkileşim
• Floortime
• Esneklik
• Dikkat ve aktivite süresinin artması
• Ev ortamını çocuğa daha faydalı olacak şekilde düzenleme
• ……üzerine çalışabilirler.
Parkinsonda ergoterapistler:
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım ve bağımsızlık
• Ev düzenlemeleri
• Yardımcı teknoloji önerileri
• Postüral farkındalığın korunması ya da geliştirilmesi
• Düşmeleri önleme
• Motor becerilerin korunması veya geliştirilmesi
• ……..üzerinde çalışabilirler.
Travmatik yaralanmalarda ergoterapistler:
• Motor becerilerin korunması veya geliştirilmesi
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım ve bağımsızlık
• Ev düzenlemeleri
• Yardımcı teknoloji önerileri
• Dikkat ve hafızanın geliştirilmesi
• ………üzerinde çalışılabilirler.
Serebral palside ergoterapistler:
• Eklem hareket açıklıklarını korumaya yönelik aktiviteler
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Motor becerilerin korunması veya geliştirilmesi
• Postüral farkındalığın korunması geliştirilmesi
• Aile ve bakımveren eğitimi
• ……..üzerine çalışabilirler.
Spina bifidada ergoterapistler:
• Tekerlekli sandalye adaptasonu
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Motor becerilerin korunması ve geliştirilmesi
• Yardımcı cihaz önerileri
• Aile ve bakımveren eğitimi
• Üst ekstremiteyi geliştirecek aktiviteler
• …………çalışabilirler.
Kromozal anomalilerde ergoterapistler:
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Günlük yaşam aktiviteleri için gerekli motor beceriler
• Dikkat ve aktivite süresinin artması
• Duyu bütünleme
• Etkileşim
• Motor planlama
• Esneklik
• ……..üzerine çalışabilirler.
Artritte ergoterapistler:
• Eklem koruma tekniklerinin öğretilmesi
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Yardımcı cihaz önerileri
• Deformiteleri önleyecek ve eklem hareket açıklığını koruyacak aktivite önerileri
• ……..üzerine çalışabilirler.
Multiple sklerozda ergoterapistler:
• Eklem koruma tekniklerinin öğretilmesi
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık
• Yardımcı cihaz önerileri
• Deformiteleri önleyecek ve eklem hareket açıklığını koruyacak aktivite önerileri
• Sosyal katılım
• Aile ve bakımveren eğitimi
• Kas gücünün korunması için aktiviteler
• ………..üzerinde çalışabilirler.
Gelişim bozukluklarında ergoterapist:
• Duyu bütünleme
• Vücut farkındalığı
• İnce/kaba motor beceriler
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Endurans
• ………üzerinde çalışabilirler.
Özgül öğrenme güçlüğünde ergoterapist:
• Görsel tarama ve görsel ayırt etme becerileri
• Dikkat komponentleri ve hafızanın geliştirilmesi
• Duyu bütünleme
• Günlük yaşam aktivitelerine katılım
• Okul ve ev düzenlemeleri
• Vücut farkındalığı
• ……………üzerinde çalışabilirler.
Çalışma Alanları
SOS beslenme (Sıralı Oral Duyusal) yaklaşımı, beslenme/büyüme endişesi bulunduran çocukları kapsamlı bir şekilde değerlendirip kontrol altına almak için motor, oral, davranışçı öğrenme, tıbbi, duyusal, beslenme faktörlerini ve yaklaşımlarını bütünleştirir. SOS beslenme terapisi yaklaşımı, çocuklara özgü gelişimsel beslenme adımlarına, aşamalarına ve becerilerine dayanmaktadır. SOS yaklaşımı, nicelikten çok niteliği esas alır. Yaklaşımın amacı, yemeklerin başarılı ve güvende bir şekilde yenmesi için gereken beslenme becerilerini iyileştirmek ve geliştirmektir.
Beynin anlama, algılama ve motor planlama kapasitesini arttırmayı hedefler. Duyu bütünleme bozuklukları; gece sık sık uyanma, kendi etrafında dönme, azalmış dikkat süresi, çevredeki nesnelere dokunmak istemek vb. şekillerde günlük yaşamımızda gözlenebilir. Bireyin regülasyonu ve aktif yanıtı amaçlanır.
Konuşmayı başlatma sürdürme, problem çözme, başa çıkma, karar verme, hakkını savunma, duygularını ifade etme, sıra alma vb. becerilerin geliştirilmesi ve günlük yaşamda kullanılmasıdır.
Kaba motor beceriler emekleme, yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi hareket becerilerini kapsarken ince motor beceriler nesneleri kavrama, kaldırma, bir boya kalemini ya da kurşun kalemi tutma, dikiş iğnesine iplik geçirme gibi becerileri kapsamaktadır (Bee ve Boyd, 2009).
Ergoterapistler, kişileri kendi ev ortamlarında yaşamaları için, ev ortamlarını bireysel yeteneklerine uygun hale getirerek, günlük yaşam aktivitelerine tam katılımı teşvik eder. Yaşlı yetişkin nüfusu artmaya devam ederken, bireyin ‘kendi ev ortamında’ yaşaması için ev düzenlemeleri hayati önem taşıyabilir.
Ergoterapist, bireyin günlük yaşamında ihtiyaçları, becerileri, ve çevresel koşulları ele alarak ideal yardımcı teknoloji düşünür. Ergoteraist; değerlendirme yapar, ve tavsiye verir. Yardımcı teknoloji, bireyin için anlamlı olan kısıtlı aktiviteleri, çalışma, serbest zaman, iletişim, hareketi desteklemek için de kullanılır. Bunlar düşük teknolojik ürünler (rampalar, tutacaklar, adaptif giyinme aparatları, ağırlaştırılmış mutfak ürünleri…) olabileceği gibi yüksek teknolojik ürün de( bilgisayar yazılımı, sanal gerçeklik.) olabilir.
Fiziksel, bilişsel, iletişimsel, sosyal, duygusal veya uyumsal gelişim alanlarında gecikmesi olan ya da gelişimsel gecikme olasılığı yüksek olan bir duruma ilişkin tanı almış olan çocukların gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması.
Aktivite düzenlemeleri, egzersiz ve sporun günlük yaşama eklenmesi, zararlı olabilecek hareketlerin yapılmaması, beslenme önerileri buna örnek olabilir.